Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2015

2554 754d 390

Artist Karl Martens uses calligraphy brushes to create breathtaking watercolor paintings of birds. 

Reposted fromcuty cuty viaaonorinjin aonorinjin
pusiek
0191 3bef 390
Reposted fromkaiee kaiee viaaonorinjin aonorinjin

alexandraerin:

pittisit18:

Isn’t it odd how everyone that supports abortion has already been born?

Strangely, everyone who opposes abortion has also been born. It’s almost like you have to be born to have opinions… like it’s part of the basic definition of being a person or something. I’m so glad you pointed that out. It’s a really great point.

Reposted fromikillorigami ikillorigami viaaonorinjin aonorinjin
4993 addd 390
Reposted fromsugikinator sugikinator viaaonorinjin aonorinjin
pusiek
6818 36cf 390
pusiek
0073 5a73 390
Reposted frompesy pesy viamadadream madadream
pusiek
"Czujesz? Zapach nowych książek. Nieprzeczytanej przygody. Przyjaciół, których jeszcze się nie zna, i czekających nas godzin magicznej ucieczki od rzeczywistości".
— Katarina Bivald – Księgarnia spełnionych marzeń
Reposted fromSabela Sabela viamadadream madadream
pusiek
8782 3a7b 390
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viamadadream madadream
pusiek
4273 dfcb 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamadadream madadream
pusiek
 • Jeśli udało ci się kogoś oszukać to nie dlatego, że ten człowiek jest głupi, tylko dlatego, że otrzymałeś więcej zaufania, niż jesteś wart.
 • pusiek
  pusiek
  3591 f180 390
  Internet już wie 
  Reposted frompolana polana viakitchen kitchen
  pusiek
  Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
  — Amber L. Johnson, Puddle Jumping
  Reposted frommefir mefir viamadadream madadream
  pusiek
  8983 78e9 390
  Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamadadream madadream
  pusiek
  Reposted fromciociaebi ciociaebi viacytaty cytaty
  pusiek
  Reposted fromkonbeto konbeto viaoll oll
  pusiek
  0327 f2d1
  Reposted fromkaiee kaiee viaoll oll
  pusiek
  6411 100a 390
  Reposted frommartynkowa martynkowa viaoll oll
  3612 50eb 390

  This looks amazing!!

  Reposted fromcolagatji colagatji viaoll oll
  pusiek
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.

  Don't be the product, buy the product!

  Schweinderl